حدیث
(حدیث148) امام صادق(ع) فرمودند:اِذا رأَیتمُ العَبدَ مُتفُقَّداً لِذُنوبِ النّاس ناسیا لِذنوبه فَاعلُمو اَنَّهُ مُکِرَ بهِ
هرگاه دیدید که بنده ای گناهان مردمان را جستجو می کند و گناهان خویش را فراموش کرده است بدانید که او فریب شیطان را خورده است.
(جهاد النفس،ح 237)
(0) نظر
برچسب ها :
حدیث
(حدیث147) امام علی(ع) فرمودند:مَن لَم یعطِ نَفسَهُ شَهوَتَها أَصابَ رُشدُهُ
 کسی که به نفس خود، خواسته نفس را عطا نکند به رشد خود رسیده است.
(جهاد النفس،ح 213)
(0) نظر
برچسب ها :
حدیث
(حدیث146) امام صادق(ع) فرمودند:علیک بالصمت، تعد حلیما، جاهلا کنت او عالما، فان الصمت زین لک عندالعلمإ و سترلک عندالجهال.
عالم باشى یا جاهل ، خاموشى را برگزین تا بردبار به شمار آیى ; زیرا خاموشى نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است.
(مستدرک الوسایل،ج9،ص17)
(0) نظر
برچسب ها :
حدیث
عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه اندیشیدن در امر پروردگار متعال است.(امام رضا(ع))
(0) نظر
برچسب ها :
حدیث
حقیقت ایمان انجام واجبات و دوری از محرمات است.(امام رضا(ع))
(0) نظر
برچسب ها :
حدیث
زیرکی خود را با ترک گناهان نشان بده(حضرت علی(ع))
(0) نظر
برچسب ها :
حدیث
هدیه کینه ها را از دلها می زداید.(امام رضا(ع))
(0) نظر
برچسب ها :
حدیث
اهل بیت پیامبر(ص)مایه حیات دانش و نابودی جهل اند.(حضرت علی(ع))
(0) نظر
برچسب ها :
حدیث
سرآغاز عبادت خداوند متعال، معرفت به اوست(حضرت محمد(ص))
(0) نظر
برچسب ها :
حدیث
شک و تردید؛ ایمان را بر باد می دهد. (حضرت علی(ع))
(0) نظر
برچسب ها :
حدیث
(حدیث145) پیامبر اکرم (ص) فرمودند:اثنان یعجلهما الله فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین .
دو چیز را خداوند در این جهان کیفر میدهد : تعدی ، و ناسپاسی از پدر و مادر .
(کنز العمال،ج16،ص 462)
(0) نظر
برچسب ها :
حدیث
(حدیث144) امام صادق(ع) فرمودند:اِعمَل بِفرائِض اللهِ تشکُن أتقَی النّاس
به واجبات الهی عمل کن تا پرهیزکارترین مردمان باشی
(جهاد النفس،ح 242)
(0) نظر
برچسب ها :
حدیث
(حدیث142) امام رضا(ع) فرمودند:ما حد التَّوکُل؟ فقال لی : اَن لا تَخافَ معَ اللهِ اَحَداً 
حد توکل چیست؟ حضرت فرمودند: اینکه با وجود خدا از هیچ کس نترسی
(جهاد النفس،ح 292)
(0) نظر
برچسب ها :
حدیث
(حدیث141) امام صادق(ع) فرمودند:اِحمَل نَفسَکَ لِنَفسِکَ فَإن لَم تَفعَل لَم یحمِلکَ غَیرُک.
نفست را به خاطر خودت به زحمت ومشقت بیانداز زیرا اگر چنین نکنی دیگری خودش را به برای تو به زحمت نمی افکند
(جهاد النفس،ح 2)
(0) نظر
برچسب ها :
حدیث
(حدیث140) پیامبر اکرم (ص) فرمودند:لا تَتظُرو الی صَغیرِ الذّنبِ ولَکَنِ نظروا الی ما اجتَرَأتُم
به کوچکی گناه نگاه نکنید بلکه به چیزی [نافرمانی خدا] که برآن جرات یافته اید بنگرید
(جهاد النفس،ح 405)
(0) نظر
برچسب ها :
X