داستان ضرب المثل نخود سياه
هر وقت كه مي خواهند كسي از ماجرايي آگاه نشود و او را به بهانه اي بيرون فرستند و يا به قول علامه دهخدا پي كاري فرستادن كه كمي طول كشد از باب مثال مي گويند : فلاني را به دنبال نخود سياه فرستاديم يعني جايي رفت به اين زودي ها باز نمي گردد
(0) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل

تابستون پدر یتیمونه !

تا پریشان نشود کار بسامان نرسد !

تا تریاق از عراق آرند، مار گزیده مرده باشد !

تا تنور گرمه نون و بچسبون !

تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرون !

تا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر نکرده بود !

تا کرکس بچه دارشد، مردار سیر نخورد !

تا گوساله گاو بشه ، دل مادرش آب میشه !

تا مار راست نشه توی سوراخ نمیره !

تا نازکش داری نازکن، نداری پاهاتو دراز کن !

(1) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل

با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچکدام با هرهیچکدام هر دو !

بازی اشکنک داره ، سر شکستنک داره !

بازی بازی، با ریش بابا هم بازی !

با سیلی صورت خودشو سرخ نگهمیداره !

با کدخدا بساز، ده را بچاپ !

با گرگ دنبه میخوره، با چوپان گریه میکنه !

بالابالاها جاش نیست، پائین پائین ها راش نیست !

بالاتو دیدیم ، پائینتم دیدیم !

با مردم زمانه سلامی و والسلام .

تا گفته ای غلام توام، میفروشنت !

با نردبان به آسمون نمیشه رفت !

با همین پرو پاچین، میخواهی بری چین و ماچین ؟

باید گذاشت در کوزه آبش را خورد !

(1) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل

یابوی پیش آهنگ آخرش توبره کش میشه !

(1) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل

یابوی اخته و مرد کوسه سن و سالشون معلوم نیست !

(1) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل

عاشقی پیداست از زاری دل --- نیست بیماری چو بیماری دل . (( مولوی ))

عاشقی شیوه رندان بلا کش باشد ! (( حافظ ))

عاشقی کار سری نیست که بر بالین است ! (( سعدی ))

(1) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل

عاشق بی پول باید شبدر بچینه !

عاشقم پول ندارم کوزه بده آب بیارم !

(0) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل

آب از سر چشمه گله !

آب از آب تکان نمیخوره !

آب از سرش گذشته !

آب پاکی روی دستش ریخت !

آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم !

آب را گل آلود میکنه که ماهی بگیره !

آب زیر پوستش افتاده !

آب که یه جا بمونه، میگنده .

آبکش و نگاه کن که به کفگیر میگه تو سه سوراخ داری !

آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع ـ چه یک نی چه چه صد نی !

آب که سر بالا میره، قورباغه ابوعطا میخونه !

آب نمی بینه و گرنه شناگر قابلیه !

آبی از او گرم نمیشه !

(0) نظر
برچسب ها :
X