ضرب المثل
14- تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن.( ضرب المثل چینی)
(0) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل
13- برای یافتن زن می ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی.(ضرب المثل چینی)
(0) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل
12- در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه کن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق کن.(ضرب المثل آذربایجانی)
(0) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل
11- دو نوع زن وجود دارد؛ با یکی ثروتمند می شوی و با دیگری فقیر.(ضرب المثل ایتالیایی)
(0) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل
10- داماد که نشدی ازیک شب شادمانی و عمری بد اخلاقی محروم گشته ای.(ضرب المثل فرانسوی)
(0) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل
9- دختر عاقل؛ جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد.(ضرب المثل ایتالیایی)
(0) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل
8- داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت(ضرب المثل لهستانی)
(1) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل
7- زن و شوهر اگر یکدیگر با بخواهند در کلبه خرابه هم زندگی می کنند.(ضرب المثل آلمانی)
(0) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل
6- زن مطیع فرمانروای دقلب شوهر است.(ضرب المثل انگلیسی)
(0) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل
5- زن عاقل با داماد"بی پول" خوب می سازد. (ضرب المثل انگلیسی)
(0) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل
4- زنی سعادتنمد است که مطیع "شوهرش" باشد(ضرب المثل یونانی)
(0) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل
4- زنی سعادتنمد است که مطیع "شوهرش" باشد(ضرب المثل یونانی)
(0) نظر
برچسب ها :
ضرب المثل
3- لیاقت داماد؛ به قدرت بازوی اوست.(ضرب المثل چینی)
(0) نظر
برچسب ها :
حدیث
2- مردی که به خاطر "پول" زن می گیرد؛ به نوکری می رود.(ضرب المثل فرانسوی)
(0) نظر
برچسب ها :
حدیث
1- هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت. (ضرب المثل آلمانی)
(0) نظر
برچسب ها :
X