اس ام اس

غضنفر میره خواستگاری بهش میگن چیکاره ای؟

میگه والله بیکارم ولی تو خوشه یک جا دارم

 

(1) نظر
برچسب ها :
اس ام اس

غضنفر میره خواستگاری بهش میگن چیکاره ای؟

میگه والله بیکارم ولی تو خوشه یک جا دارم

 

(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس

خوشاخویشی که اندرخوشه باشد خوراکش قد آقا موشه باشد

(1) نظر
برچسب ها :
X