اس ام اس

دلم می خواهد ویرگول باشم تا وقتی به من می رسی کمی مکث کنی

(1) نظر
برچسب ها :
اس ام اس

دیگه بهت اعتماد ندارم واقعا ازت توقع نداشتم نمیدونستم تو یه دزدی

.

.

.

 

واسه چی قلب منو دزدیدی؟

 

(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس

دستت نمک ندارد نذری داری که ادا نکرده ای به زودی خبر خوشی به تو میرسد

.

.

.

 

 

اوهوی همین جوری که مفتی نمیشه صد تومن بده فال

ت بگیروم

 

(0) نظر
برچسب ها :
X