اس ام اس

بیست سوالی غضنفر:
جانداره؟

نه!

الهی چرا مُرده؟

 

(2) نظر
برچسب ها :
اس ام اس

قدیما میگفتن «بخند تا دنیا به روت بخنده»!

حالا

 

دنیا به خنده‌ی  من وتو کاری نداره و همینطوری  داره بهریشمون  می‌خنده

(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس

آهای مجسمه ی بی احساس سنگ دل

.

.

.

نگرانتم اگه هنوز ندزدیدنت یه خبر به من بده

 

(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس

هر گاه عاشقانه دست دختری را گرفتم خر شدم

.

.

.

 

 

آنقدر که در من هراس خر شدن هست، در خود خر نیست

(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس

ایـــــوب را گفتـــــند : صبر از که آمـــوختـــــی؟

گفـــــت : از دایـــــال آپ!!!

(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس

 

غضنفر ساندویچی داشته ازش میپرسن سوالی که خیلی ذهنتو  به خودش مشغول کرده چیه

میگه

.

.

.

می خوری یا می بری؟

 

(0) نظر
برچسب ها :
X