اس ام اس

غضنفر ساندویچی داشته ازش میپرسن سوالی که خیلی ذهنتو  به خودش مشغول کرده چیه

میگه

.

.

.

می خوری یا می بری؟

 

 

(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس

دوست عزیز

وقتی میری توی پارک میشینی همینطور به یه جا زل نزن , هر دفعه یه تکونی هم به خودت بده

یهو می بیننت فک می کنن مجسمه ای می دزدنت ت ت

 

(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس

قرار بود عاشق کسی باشم که وعده هایش تو خالی نباشند اما تو چی

.

.

.

وعده باد، مفت و زیاد، حرف های بد،  مخ منو زد، مویبلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه

 

(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس

خودت را پهن کن روی بند رخت؛ آفتابت می شوم

(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس

عهدی که با تو بستم هرگز گسستنی نیست, من مخلص تو هستم لازم به بستنی نیست

(0) نظر
برچسب ها :
X