اس ام اس
چرا روان درمانی مردها کمتر از زنها طول میکشه؟

معمولا” باید در روان درمانی به دوران کودکی بازگشت و مردها همیشه در همون دوران به سر می برند

 
(3) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
*3 تا پیرزن تصمیم می گیرن شوهر کنن. یه آگهی می دن تو روزنامه:

با یکی ازدواج کن… ۲ تا جایزه بگیر!

 
(1) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
اتل متل پریوش دلم برات رفته غش
چه با پیام چه با تک به یادتم وروجک
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
یادت باشه دنباله ۳ چیز ندویی : ۱ـ اتوبوس ۲- مترو۳- دختر

حالا چرا؟ چون هر کدومشون برن۱۰دقیقه بعد یکی دیگه میاد

 
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس

یه دختر مسیحی میره پیش کشیش میگه : من هر دفعه از جلوی آینه رد میشم ، به خودم میگم چقدر خوشگلم ، آیا من گناه می کنم؟
کشیشه می گه : نه دخترم شما گناه نمی کنی ، اشتباه می کنی!

 
(2) نظر
برچسب ها :
اس ام اس

مادر و بچه جلوی قفس میمونه …
بچه : مامان این میمون شبیه
عمه کبری است…
مادر : وای! عزیزم اگه به گوشش برسه خیلی ناراحت میشه ها.
بچه : مامان من خیلی یواش گفتم میمونه نشنید!

 
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
*

یارو همش لباس مشکی می پوشیده دوستاش بهش میگن چرا همش مشکی می پوشی؟
میگه : آخه من ختم روزگارم!!!

 
(1) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
در کوچه درس رهگذاریم هنوزوین راه دراز می سپاریم هنوزاز اول ثبت نام سال ها می گذرد

ما واحد پاس نکرده داریم هنوز!

 
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
تو می دانی که مناز میان همه نعمت های این جهان ، آن چه را برگزیده ام و دوست می دارم

تنهایی است

 

(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
 

ای که هوای من شده ای

 دم زدن د تو حیات من است
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
 غریقی در طوفان تنها مانده استآخرین فریادهای خسته اش را

که تو را می خواند ـ بشنو ، بشتاب ، او را دریاب

 

(2) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
 و اکنون تو با مرگ زفته ای ؛و من این جا ، تنها به این امید دم می زنم که با هر نفس ، گامی به تو نزدیک تر می شوم

این زندگی من است

 

(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
عشقی فراتر از انسان و فروتر از خدا نیز هست؛

و آن دوست داشتن است

 

(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
 *شنیدم سخن ها ز مهر و وفا ، لیکندیدم نشانی ز مهر و وفایی
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
دوست داشتن از عشق برتر استو من هرگز خود راتا سطح بلند ترین قله عشق های بلند ، پایین نخواهم آورد
(0) نظر
برچسب ها :
X