'
فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است…
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
به کم نور ترین ستاره ها قانع باش ، چراکه چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست…
(0) نظر
برچسب ها :
مذهبی
بیا لبخند بزنیم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا…
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست…
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاستکه اگر پیدا کردی قدرش را بدان…
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست…
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند…
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
*زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز…
(0) نظر
برچسب ها :
مذهبی
قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستی قلبی

فردا میشکند دگری قلب تو را…

 
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی

بدست خواهی آورد…

 
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
اموش نکن قطاری که ار ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد

ولی راه به جائی نخواهد برد…

 
(1) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
وقتی از شادی به هوا میپری ، مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه…
(1) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام…
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
 *خوب گوش کردن را یاد بگیریم…

گاه فرصت ها بسیار آهسته در میزنند…

 
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
*دوست داشتن بهترین شکل مالکیت

و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است ..

 
(0) نظر
برچسب ها :
X