اس ام اس
در نهان به آنانی دل می بندیم که دوستمان ندارند و در آشکار از آنانی که دوستمان دارند غافلیم، شاید این است دلیل تنهایی مان..  (زنده یاد دکتر علی شریعتی)
(7) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
تو اگر در تپش ابر خدا را دیدی، همتی کن و بگو ماهی ها، حوضشان بی آب است..
(2) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
نفسم می گیرد، در هوایی که  نفس های تو  نیست..
(0) نظر
برچسب ها :
اس ام اس
یک همیشه یکه! شاید در تمام عمرش نتونه بیش از یک عدد باشه. اما بعضی وقتا همین یک میتونه خیلی باشه:
....
یک
دنیا
یک
سرنوشت
یک
دوست
یک
خاطره..
(1) نظر
برچسب ها :
X